Liberal Alliances 4 mærkesager

Lavere Skatter & Afgifter

Vi går til valg på at få sænket kommuneskatten på sigt, da pengene ligger bedst i borgernes lommer. Denne indsats er koncentreret omkring kommuneskat og grundskyld samt de underliggende afgifter såsom forsyningsafgift, byggesags gebyrer og handelsafgifter.
Styrkelse af kernevelfærden

Vi går til valg på en mere effektiv offentlig sektor. Bureaukrati og administration skal begrænses alle steder det er muligt. Vi skal lære af andre og bruge Best Practice, således at den borgernære service ikke lider overlast og vi styrker vores kernevelfærd.
Mere frihed og mindre kontrol

Vi går til valg på mere frihed for virksomheder, Borgere, samt kommunale ansatte. Vi vil tage et opgør med al kontroltyranni, og i langt højere grad udvise tillid til, at borgerne faktisk er i stand til at træffe valg på egne vegne. Samtidig har vi tillid til at de kommunalt ansatte ønsker og er i stand til at udføre deres arbejde bedst muligt. Under frihedsparaplyen ønsker vi desuden at gøre en indsats for frihed på eksempelvis skoler og daginstitutioner.
Vækst – attraktive vilkår for virksomhederne

Vi går til valg på øget vækst. Attraktive vilkår for virksomhederne er altafgørende, når det kommer til kommunal vækst- og jobskabelse. Vi skal derfor til enhver tid bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer for øget vækst. Vi vil meget naturligt fokusere på de parametre der indgår i DI`s årlige rapport om erhvervsklimaet, der blandt andet tæller adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Med Danmarks laveste arbejdsløshedsprocent på 2,3 er dette et væsentlig fokuspunkt for vores kommune.